KOLEJOVÉ
STAVBY

DOKUMENTACE PRO
KOLEJOVÉ STAVBY

Středisko kolejových staveb realizuje projektové dokumentace všech stupňů na novostavby, modernizace, rekonstrukce a opravy železničních tratí, železničních stanic a vleček. 

Náplní činnosti střediska jsou také novostavby, rekonstrukce a opravy nástupišť, železničních přejezdů, železničního spodku, sanace pražcového podloží a odvodnění, stejně jako vyhotovení ekonomického hodnocení investičních staveb, včetně benefitových žádostí o dotace.

Součástí projektů jsou veškeré potřebné průzkumy, návrhy prostorového uspořádání tratí a železničních stanic, návrhy geometrické polohy koleje, bezbariérovost a značení pro nevidomé, inženýrskou činnost a potřebná rozhodnutí a povolení.

REALIZACE