MOSTNÍ
STAVBY

DOKUMENTACE PRO
MOSTNÍ STAVBY

Středisko mostních staveb zpracovává projektové dokumentace všech stupňů novostaveb, modernizací, rekonstrukcí a oprav objektů mostního stavitelství. Připravuje stavby mostů, propustků a dalších umělých staveb včetně potřebných průzkumů a zaměření stávajícího stavu. 

Samozřejmostí je i inženýrská činnost a vyřízení potřebných rozhodnutí a povolení.

REALIZACE

Nebyly nalezeny žádné reference