Pozemní stavby

Středisko pozemních staveb zpracovává projektové dokumentace všech stupňů novostaveb, modernizací, rekonstrukcí, oprav a demolicí objektů pozemního stavitelství. Připravuje stavby a objekty bytové a občanské vybavenosti, objekty pro potřeby infrastruktury, výrobní a skladovací haly, energetické posudky a audity, zateplení objektů včetně potřebných průzkumů a zaměření stávajícího stavu.  

Samozřejmou součástí realizací je i inženýrská činnost a vyřízení potřebných rozhodnutí a povolení, včetně zhotovení a administrace žádostí o dotace.


Reference

Dům s respitní péčí SIMEON Horní Jelení

Investor: SKP – CENTRUM

Projekt řešíl novostavbu domu pro poskytování respitní péče pro seniory - Domov Simeon. Respitní péčí se rozumí komplex služeb, jehož cílem je poskytnout podporu pečujícímu příp. rodině, která pečuje o osobu zdravotně postiženou nebo o seniora. Více