Vývoj

Naše aktivity se zaměřují především na vývoj vlastních technologií elektronických řídicích systémů pro městskou hromadnou dopravu (MHD). Zkušený tým dokáže vyvinout jak signalizační či informační systémy pro organizaci jízd vozidel MHD, tak i zabezpečovací systémy s vyšší úrovní bezpečnosti SIL3, příp. SIL 4.

Mezi stěžejní zájmové oblasti patří tramvajová a trolejbusová doprava se zaměřením na tyto systémy dopravní infrastruktury:

  • Řízení tramvajových výhybek, vč. řízení elektrického ohřevu
  • Signalizační systém pro organizaci jízd v provizorním tramvajovém jednokolejném úseku
  • Detekce tramvajových a trolejbusových vozů
  • Diagnostika datových vysílačů
  • Dispečerské, diagnostické a servisní aplikace pro dohled řídicích systémů MHD
  • Řízení tramvajové vozovny
  • Světelná signalizace (návěstidla, světelná závora, poloha samovratných výhybek apod.)

V oblasti aplikovaného výzkumu (průmyslový výzkum a experimentální vývoj) spolupracujeme s předními odborníky z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a dalšími vědecko-výzkumnými institucemi.


Reference

Napájecí zdroj PTZ-DC-1000-24-5

Napájecí zdroj typu PTZ-DC-1000-24-5 je určen k napájení elektrických řídicích, signalizačních nebo měřících zařízení z tramvajového nebo trolejbusového trakčního vedení. Více