PROJEKCE
TZB

DOKUMENTACE PRO
PROJEKCI TZB

Středisko technických a technologických zařízení budov realizuje projektové dokumentace všech stupňů u novostaveb, modernizací, rekonstrukcí a oprav pozemních staveb. Včetně jejich připojení k inženýrským sítím. Jmenovitě se jedná o projekty vytápění, chlazení,
vzduchotechniky a energetických systémů budov. Dále realizujeme projekty zdravotně – technických instalací vody, kanalizace, plynu.

Součástí projektů jsou veškeré potřebné průzkumy, posudky, jako je například energetický posudek budovy. Součástí předprojektové přípravy je standardně variantní posouzení a optimalizace návrhu energetických systémů budovy. Včetně optimalizace návrhu zdroje tepla, chladu, systémů vzduchotechniky a posouzení použití vlastní výroby elektrické energie.

REALIZACE

Nebyly nalezeny žádné reference