Kolejové stavby

Rekonstrukce železničního přejezdu | Čáslav – Třemošnice

Vytvořili jsme projetovou dokumentaci pro rekonstrukci železničního přejezdu na trati Čáslav – Třemošnice, který je protnut silnicí I/17.

Nový přejezd je nyní bezpečný, zajištěný výstražnými světly, závorami z kompozitního materiálu s LED svítidly a díky zvolené technologii a materiálům snese velmi vysoké zatížení! Součástí stavby byla i rekonstrukce železničního spodku a svršku v okolí přejezdů a dvou přilehlých mostů.

Následnou realizaci stavby provedla společnosti CH&T Pardubice a hlavním investorem projektu byla Správa železnic, státní organizace.