Kolejové stavby

Nová železniční zastávka v obci Orel

Obcí projížděly vlaky, ale lidé nemohli nastoupit, protože vlaky nestavěly, nebyla zastávka. Obyvatelé obce tedy museli jít podél trati 1,5 km na zastávku do Slatiňan.

V roce 2019 jsme pro obec vypracovali studii o zřízení nové železniční zastávky v obci Orel. Na studii spolupracovala i Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, která zpracovala přepravní prognózu pro případnou novou železniční zastávku. Tato studie podpořila dlouho trvající snahu obce při jednání se Správou železnic.

Následné kroky vedly k tomu, že se již nyní u nás zpracovává projektová dokumentace pro společné povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby nové železniční zastávky.

Investorem projektu je Správa železnicObec Orel je investorem souběžného projektu na výstavbu parkovacích míst u železniční zastávky.