SILNIČNÍ
STAVBY

DOKUMENTACE PRO
SILNIČNÍ STAVBY

Středisko silničních staveb realizuje projektové dokumentace všech stupňů u novostaveb, modernizací, rekonstrukcí a oprav silnic všech tříd, místních a účelových komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, chodníků, cyklostezek a dalších veřejných prostor. Dále projekty sportovišť, dětských hřišť, polních a lesních cest. 

Součástí projektů jsou také potřebné průzkumy, návrhy řešení, bezbariérovost a značení pro nevidomé, bezpečnostní audity, generely, pasportizace komunikační sítě a další činnosti spojené s problematikou silniční dopravy.

Samozřejmostí je i inženýrská činnost a vyřízení potřebných rozhodnutí a povolení, včetně zhotovení a administrace žádostí o dotace.

REALIZACE