VÝVOJ

Naše činnost se zaměřuje na vývoj řídicích systémů pro drážní dopravu, zejména zabezpečovacích a řídicích systémů městských drah (hlavně pro tramvajovou infrastrukturu). Vývojový tým se věnuje také výzkumu a vývoji detekčních systémů založených na specifických vlastnostech optických vláken.
Vývoj našich systémů řešíme jak po hardwarové, tak po softwarové stránce. Návrh v obou oblastech zajišťujeme komplexně od analýzy požadavků zákazníka, předložení koncepce, vlastního vývoje, přes testování až po zpracování výrobní a další potřebné dokumentace.
Úzce spolupracujeme s firmou Hroší stavby Morava a.s. a českým stavebním holdingem enteria a.s.

REALIZACE