Kolejové stavby

Modernizace trati v údolí Tiché Orlice

V červnu roku 2023 byla dokončena modernizace trati v údolí Tiché Orlice „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC“, která měla za cíl zlepšení technického stavu koridoru, a především zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti tohoto velmi vytíženého úseku. Výpravní budova ve stanici Brandýs nad Orlicí oblékla zbrusu nový kabát, vyrostli zde nové nástupiště a přístřešky. Přístup na nástupiště je nyní nově veden podchodem pod tratí a zajišťuje tak bezpečné propojení s městem. V rámci modernizace došlo i k vybudování nové odbočky Bezpráví do dlouhého mezistaničního úseku, které zvýšilo kapacitu trati a zlepšilo plynulost dopravy především při mimořádných stavech a výlukových činnostech. A my jsme byli součástí projekčního týmu, který se na tomto zásadním projektu podílel.

 

Náš projekční tým se podílel hned na několika významných součástech stavby a to na:

  • Železničním svršku a spodku v úseku Ústí nad Orlicí (mimo) – Brandýs nad Orlicí (mimo)
  • Železničních přejezdech v úseku Ústí nad Orlicí (mimo) – Brandýs nad Orlicí (mimo)
  • Přístřešcích a zastřešení podchodu na nástupištích v Brandýse nad Orlicí
  • Protihlukových objektech
  • Pozemních objektech v žst. Brandýse n/Orlicí a Bezpráví

Následnou realizaci stavby provedla společnosti CH&T Pardubice společně ve sdružení Eurovia CS, a.s., Elektrizace železnic Praha a.s., GJW Praha spol. s r.o.a hlavním investorem projektu byla Správa železnic, státní organizace.