Vývoj

Řízení provozu v tramvajové vozovně s využitím moderních detekčních prvků

V současné době probíhá realizace stavby „Systém stavění vlakové cesty“ (Systém SVC) v tramvajové vozovně Dopravního podniku Ostrava. Zhotovitelem je sdružení HSM+ChaT+Prodin a jedná se o stavbu typu „projektování a realizace“. Nicméně tento typ stavby bychom mohli povýšit na název „vývoj, projektování a realizace“, protože zde uplatníme většinu našich technologických produktů ze střediska vývoje.

Systém SVC počítá s unikátním řešením detekce tramvajových vozů. V systému nejsou použity standardní prvky jako např. indukční smyčky, počítače náprav nebo rezonanční kolejové obvody, ale detekční systémy využívající nejnovějších průmyslově zavedených principů. Patří mezi ně podkolejnicové optovláknové snímače detekující nápravový tlak tramvajového kola na kolejnici, bezdrátové datové snímače tramvajových vozů a komunikační prvky systému C-ITS (kooperativní inteligentní dopravní systémy).

Plné spuštění nového systému SVC se předpokládá na podzim roku 2024.