Pozemní stavby

Výpravní budova pardubického nádraží

Rozsáhlý komplex pardubického nádraží vznikl v rámci poválečné obnovy města a na jeho návrhu se podíleli architekti Karel Řepa, Karel Kalvoda a specialista na dopravní stavby Josef Danda. V roce 1958 byly stavební práce dokončeny.

Nyní výpravní budova prochází rekonstrukcí, ale nejdříve jsme museli VYHOTOVIT PROJEKT této první etapy.

Architektura nádraží je přísně geometrická s mnoha detaily jak v interiéru, tak v exteriéru stavby. Jedná se tedy o PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNOU BUDOVU a musel být zachován původní design a architektonický ráz budovy.

V rámci projektu nás překvapila NADČASOVOST BUDOVY. Budova oplývala několika technickými vymoženostmi jako je například: vzduchotechnika, předchůdce podlahového vytápění umístěné zejména v podhledových Monierových deskách.

K památce přistupujeme velmi šetrně, PROVÁDÍ SE RENOVACE jednotlivých architektonických prvků anebo se využívají naprosto věrohodné repliky tam, kde renovace nebyla možná. Zároveň jsme museli památku přizpůsobit standardům dnešní doby. Například se jednalo o požadavek, že celá budova musí být ovládána a dálkově řízena z jednoho dispečinku, modernizací projde i kamerový a zabezpečovací systém. Vzniknou také nové eskalátory z podchodu do výpravní haly a podzemní parkování pro zaměstnance.

PROJEKT JE ROZDĚLEN NA ETAPY, aby byl minimalizován negativní dopad na cestující. Nyní probíhají stavební práce v první části, která bude sloužit jako školicí středisko Správy železnic. Opravuje se střední část výpravní budovy, tedy okolí bývalého kina Sirius. Druhá část, která bude sloužit veřejnosti, zahrnuje rekonstrukci haly, západního a východního křídla.

Projekt jsme tvořili z větší části POMOCÍ POSTUPŮ BIM, abychom využívali všech informací napříč projektem a mohli je i sdílet s celým týmem našich projektantů.

Podklady k projektu jsme čerpali ze Stavebně historického průzkumu hlavního nádraží v Pardubicích, který byl zpracován v roce 2017.

Abychom projekt co nejlépe zrealizovali, tak jsme od první fáze úzce spolupracovali s architektem Miroslavem Řepou. Je nám ctí, že jsme mohli spolupracovat s panem Řepou, který byl u vzniku architektonického návrhu společně se svým otcem architektem Karlem Řepou.

Za spolupráci děkujeme i pracovníkům památkové péče.

Rekonstrukce výpravní budovy navazuje na projekt Modernizace železničního uzlu Pardubice, který realizuje Společnost Pardubice (EUROVIA CS, a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., Elektrizace železnic Praha a.s., GJW Praha spol.s.r.o.) pro Správu železnic, státní organizace.