Silniční stavby

Rekonstrukce silnice II/211

Tranzitní doprava je trvale vyloučena a rekonstrukce silnice II/211 je téměř hotová. Nejdříve ale bylo nutné zpracovat projektovou dokumentaci pro společné řízení a provádění stavby.

Jaké práce byly provedeny?

  • výměně celé konstrukce vozovky v přibližné tl. 0,6 m
  • sanace rýh po splaškové a dešťové kanalizaci
  • obrus vozovky byl navržen s nízkohlukovou úpravou
  • osazení samonivelačních kanalizačních poklopů
  • využití technologie 3D modelu
  • nasvětlení přechodů pro chodce

Ale hlavně se podařilo z úseku vyloučit tranzitní dopravu nad 12 tun. Na tomto zákazu tranzitu jsme se podíleli také a souvisí s naší další akcí „Omezení tranzitní dopravy nad 12 tun v úseku D11 – MOK Lázně Bohdaneč.

Kompletní rekonstrukce se skládá ze 4 etap. Koncem září budou dokončeny první dvě. Etapa 3 a 4 bude realizována v příštím roce a to vč. vybudování zpevněných ploch pro město Lázně Bohdaneč