Silniční stavby

Okružní křižovatka v Chrasti

Stávající křižovatka nesplňovala aktuální bezpečnostní standardy, byla nepřehledná a vyskytovalo se zde více kolizních bodů, které byly příčinou dopravních nehod.

Projektová dokumentace řešila přestavbu stávající křižovatky na jednopruhovou okružní křižovatku arašídového tvaru s vnějším průměrem Ø24 a 28 m. Součástí záměru byla i rekonstrukce přilehlých chodníků a navazující části parkoviště a komunikace u náměstí.

Došlo k nasvětlení křižovatky dle platných technických norem a předpisů, doplnění souboru venkovního osvětlení. Přeložka sdělovacího vedení CETIN a vegetační úpravy.

Jednalo se o společnou zakázku pro Správa a údržba silnic Pardubického kraje a Město Chrast.