Silniční stavby

II/299 Librantice

Jedná se o modernizaci silnice II. třídy II/299 která začíná v intravilánu obce Librantice a končí v extravilánu na hranici s okresem Náchod, cca 2,13 km za obcí Libřice. V řešeném úseku dojde k provedení tří technologií modernizace komunikace. 1. technologie je vyhrézování a zpětné nabalení asfaltového krytu. 2. technologie je vyfrézování stávajícího krytu, sanace podkladních vrstev krajů vozovky v šířce 1,5 m a nabalení nových krytových vrstev. 3. technologie je kompletní výměna podkladních vrstev komunikace (kufrování). Dále dojde k výměně či doplnění betonových silničních obrub z důvodu zajištění odvodnění komunikace. Součástí modernizace je i reprofilace stávajících příkopů, čel podélných propustků, doplnění nástupních hran autobusových zastávek a výměna + doplnění silničních ocelových svodidel