Pozemní stavby

hřiště ZŠ Eliáše

Modernizace hřiště při ZŠ Eliáše v Polabinách.

Jedná se o nově rozmístěné sportoviště pro běžecký ovál 250 m s pěti drahami, 100 m rovinkou s šesti drahami, včetně doskočiště pro skok daleký (SO 101), víceúčelové hřiště (SO 102), tenisové hřiště s odrazovou plochou (SO 103), sektor pro hod míčkem (SO 104), sektor pro vrh koulí (SO 105), hřiště pro volejbal a nohejbal (SO 106), nových rozvodů pro závlahový systém (SO 301) a provozní osvětlení včetně pilířů pro elektrické zásuvky (SO 401)