Modul pro spínání napájení topných tyčí ohřevu tramvajových výhybek BQR

Základní popis modulu BQR

Modul BQR slouží pro spínání napájení topných tyčí elektrického ohřevu tramvajových výhybek, kdy napájení tyčí je vedeno z trakčního vedení 600/750 V DC. Součástí modulu BQR jsou i obvody pro kontrolu správné funkce topných tyčí.

Modul obsahuje výkonový spínací prvek 1000 V DC a dvou kontrolní obvody pro sledování funkce dvou topných tyčí.

Typickým použitím modulu je ovládání elektrického ohřevu jedné výhybky se dvěma topnými tyčemi.

Výstupem kontroly funkce topných tyčí jsou dva binární bezpotenciální elektronické spínače. Lze tak sledovat každou topnou tyč zvlášť nebo obě tyče společně v jednom kontrolním obvodu.

Signalizační prvky aktivity spínače a indikace odběru topných tyčí jsou umístěny přímo na modulu.

Pro možnost detekce i výrazného snížení výkonu topných tyčí při jejich částečné poruše je funkce nastavena na dolní detekční hranici 400 W.

Modul BQR se vyrábí ve dvou variantách podle polarity v trakčním vedení.

Montáž modulu do rozváděče se provádí na standardní keramické pojistkové spodky OEZ (typ SP40K06) pomocí čtyř šroubů. Ovládací signály jsou přivedeny pomocí vyjímatelných WAGO konektorů.

Konstrukce umožňuje paralelní řazení modulů pro jednodušší přivedení silového napájení.

Technické parametry:

  • Max. spínaný proud: 1,3 A pro jeden výstup; respektive 2,6 A pro oba dva výstupy současně.
  • Krátkodobé zatížení: max. 2 A po dobu 60 sekund (jeden výstup).
  • Maximální spínané napětí: 1000 V DC.
  • Odporová zátěž (topné tyče).
  • Úroveň detekce poruchy funkce topné tyče: 0,15 - 0,35 A.
  • Doporučené jištění jednoho výstupu: pojistka 1000 V / 2 A DC charakteristika gR.
  • Elektrická izolace ovládacích a signalizačních výstupů od trakčního napájení: 4 kV.
  • Ovládací napětí spínacího prvku: 24 V DC.
  • Rozměry: 120x100x49 mm