VÝVOJ A
TECHNOLOGIE

DOKUMENTACE PRO
VÝVOJ A TECHNOLOGIE

Naše technologická činnost se zaměřuje na výzkum a vývoj řídících technologických systémů pro drážní dopravu, zejména zabezpečovacích a řídicích systémů městských drah (tramvaje, trolejbusy). Jako jedni z mála se v Česku věnujeme výzkumu a vývoji detekčních systémů založených na specifických vlastnostech
optických vláken. 

Vývoj našich systémů řešíme samostatně jak po hardwarové, tak softwarové stránce. Návrh v obou oblastech zajišťujeme komplexně od analýzy požadavků zákazníka, předložení koncepce, vlastní realizace návrhu přes testování až po zpracování výrobní a další potřebné dokumentace.

REALIZACE