POVOLEN DOWNLOAD

II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž. se silnicí I/11

Typ: Silniční stavby
Investor: Královéhradecký kraj

Stávající silnice II. třídy v úseku II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž. se silnicí I/11 byla z asfaltového betonu, pod kterým se nacházely různorodé podkladní vrstvy (např. štěrkodrť žulová dlažba).

Vozovka vykazovala poruchy a deformace z důvodu nedostačujících tlouštěk konstrukčních vrstev vozovky s ohledem na vytíženost komunikace nákladní automobilovou dopravou a nejednotnými vlastnostmi podkladních vrstev.

V rámci realizace nové komunikace byla zvolena technologie frézování, odstranění všech podkladních vrstev v celé šířce vozovky, sanování zemní pláně v případě neúnosného podloží, položení nových podkladních vrstev a opětovného nabalení.

K dokončení modernizace celého úseku ještě zbývají dva mostní objekty ev. č. 298-009 a ev. č. 298-010, které jsou řešeny samostatnými projektovými dokumentacemi.