POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Centrální osa sídliště SZ-JV Pardubice Dubina – odpočinková zóna

Investor: Statutární město Pardubice

Zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení inženýrské činnosti.