Vývoj a technologie

Návrh cyklostezky Vamberk – Doudleby

Záměrem studie byl návrh společné stezky pro chodce a cyklisty, která by měla zajistit bezpečné a komfortní vedení mezi městem Vamberk a městysem Doudleby N/O. Studie poukázala na možnosti a varianty vedení trasy stezky a řešení technických detailů na trase. Celková délka stezky byla navržena v délce 2,200 km.