Výstavba PZS v km 74,730 trati Havlíčkův Brod – Rosice n. L.

Typ: Přípravná dokumentace
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Přejezd byl ve výchozím stavu zabezpečen výstražnými kříži. Nově je navrženo PZS 3SBI podle ČSN 34 2650 ed2, umístěné v novém technologickém domku u přejezdu. Jako prostředek spolupůsobení železničního vozidla a PZS jsou navrženy počítače náprav. Signalizace stavu PZS je navržena obsluhujícímu zaměstnanci – výpravčímu žst. Slatiňany. Signalizace stavu PZS řidičům vozidel na pozemní komunikaci je navržena prostřednictvím výstražníků s pozitivní signalizací. Je navržena vazba PZS na SEZZ žst. Slatiňany. Napájení PZS je navrženo novou přípojkou.  Součástí počítače náprav PZS km 74,730 jsou i úseky pro ovládání stávajícího PZS km 75,193. Součástí stavby je kabelizace pro PZS a pro přípojky. Při přípravě stavby bylo mimo jiné projednána změna způsobu zabezpečení přejezdu s Drážním úřadem Praha