Výstavba PZS na přejezdu v km 2,140 trati Čáslav - Žleby

Typ: Přípravná dokumentace
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Přejezd byl ve výchozím stavu zabezpečen výstražnými kříži. Nově bylo navrhováno PZS 3SBL podle ČSN 34 2650 ed2, umístěné v novém technologickém domku u přejezdu. Jako prostředek spolupůsobení železničního vozidla a PZS byly navrhovány počítače náprav. Signalizace stavu PZS byla navržena strojvedoucímu pomocí přejezdníků. Signalizace stavu PZS řidičům vozidel na pozemní komunikaci byla navržena prostřednictvím výstražníků s pozitivní signalizací. PZS bylo bez vazby na další zařízení. Napájení PZS bylo navrženo novou přípojkou.  Součástí stavby byla kabelizace pro PZS a pro přípojky. Při přípravě stavby bylo zjištěno, že nelze dodržet legislativní požadavky na parametry PZS, zejména ČSN 342650. Vydání výjimky z ČSN nelze projednat a zajistit. Realizace stavby byla dočasně odložena.