Servisní aplikace Servisní aplikace POVOLEN DOWNLOAD
Schéma varovné signalizace Schéma varovné signalizace POVOLEN DOWNLOAD

Varovná signalizace pro křížení tramvajové trati s pozemní komunikací

Systém se používá v místech, kde tramvajová trať kříží pozemní komunikaci mimo typické silniční křižovatky, nebo na přechodech pro chodce. Autonomní systém aktivuje varovné svislé a vodorovné LED prvky, a upozorňuje tak ostatní účastníky silničního provozu, že budou křížit tramvajovou trať v době, kdy se k ní blíží tramvaj. Signalizace se ukončí neprodleně, jakmile všechny tramvaje opustí prostor křížení s pozemní komunikací.

Stěžejním prvkem systému je řídicí modul MPC-MINI-WLC, který je určen pro instalaci do venkovní rozváděčové skříně současně s dalšími elektrickými komponenty (napájecí zdroj, jištění, přepěťové ochrany apod.). Skříň s řídicím modulem a další potřebnou elektro výzbrojí se zpravidla umísťuje na trakční stožár v blízkosti křížení.

Vlastnosti systému:

 • Autonomní funkce.
 • Možnost použití různých detekčních prvků blížící se a projíždějící tramvaje, např. indukční smyčky, trolejové snímače, kolové detektory, datové přijímače apod.
 • Detekční prvky lze podle potřeby kombinovat.
 • Různé typy varovných světelných prvků podle konkrétní dopravní situace, např. svislé LED dopravní značky, světelné knoflíky umístění ve vozovce apod.
 • Kontrola funkce světelných varovných prvků.
 • Pokročilá diagnostika a hlášení poruch.
 • Měření úsekové rychlosti.
 • Podrobný záznam historie pro potřeby vyšetřování mimořádných událostí, včetně dálkového přenosu historie a vytváření její kopie na vyjímatelné paměťové médium (SD karta).
 • Dispečerský a servisní dálkový dohled, otevřené datové rozhraní pro dispečerské aplikace třetích stran.
 • Jednoduchý servis, intuitivní servisní aplikace.
 • Instalace technologie do skříně pro umístění na trakční stožár, příp. do zemní pilířové skříně (bez nutnosti temperování).
 • Zálohované napájení z trakčního vedení, příp. z veřejné sítě nebo z fotovoltaických panelů (ve vhodných lokalitách).
 • Možnost kamerového dohledu daného místa křížení.

Základní technické parametry řídicího modulu MPC-MINI:

 • Napájecí napětí: 9-33 VDC
 • Příkon max.: 4 W při 24 V
 • Krytí: IP 20
 • Rozměry modulu: 160 x 90 x 60 mm
 • Teplota prostřed: -20 až +70 °C
 • Izolace rozhraní: 4 kVAC
 • Montáž: DIN lišta 35 mm