POVOLEN DOWNLOAD

Tiché kryty vozovek v Pardubickém kraji na silnici II/322 a II/324 průtah Pardubice – stavba I

Typ: Dokumentace pro stavební povolení; Zadávací dokumentace stavby
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Dokumentace řešila 3 části komunikací, konkrétně: Hradecká – město, Poděbradská, Hradecká – Staré Hradiště. Realizací celého průtahu silnic II/322 a I/324 ve Městě Pardubice jde o nejdelší souvislý úsek drenážních koberců v ČR.

Řešené průtahové komunikace – ul. Hradecká a Poděbradská tvoří velice důležité páteřní komunikace Města Pardubic. Jedná se o dopravně nejzatíženější úseky silniční sítě v Pardubicích vůbec. Jedná se o hlavní severní radiály tvořící hlavní přístup do a z širšího centra města.

Drenážní (tiché) koberce, které byly při stavbě položeny coby obrusná vrstva, by měly zajistit snížení hlučnosti projíždějících vozidel. Předmětem projektu je zkoumání těchto „tichých“ drenážních koberců, jejich pokládky, jejich účinnosti na snížení hluku, a v neposlední řadě jejich životnosti v intenzivním městském provozu.