POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Rychnov u Jablonce nad Nisou – výpravní budova (DSP)

Typ: DSP
Investor: ČD, a.s. - SDC Liberec

Jednalo se o práce spojené s vyřešením příjezdu a parkování u objektu, zateplení obvodového pláště ETICS s výměnou výplní otvorů a klempířských prvků a úpravy vnitřních dispozic objektu s ohledem na zkvalitnění poskytovaných služeb a pohody cestujících a zaměstnanců. Z tohoto důvodu bylo navrženo nové sociální zázemí pro cestující a vybudována nocležna se sociálním zařízením pro vlakové čety. Rovněž byly provedeny stavební úpravy v bytech.

Součástí projektu byla oprava zastřešené plochy nástupiště a provedení nových střešních krytin na všech střechách, včetně nutných výměn částí nosných konstrukcí.

Součástí díla byla i demolice nepoužívaného objektu „stavědla“, objektu skladů a přízemní části výpravní budovy.

Stavba byla tvořena uvedenými stavebními objekty:

  • Výpravní budova
  • Zpevněné plochy
  • Přípojky – kanalizační, vodovodní, plynovodní, elektro + veřejné osvětlení