Servisní aplikace Servisní aplikace POVOLEN DOWNLOAD

Řízení elektrického ohřevu tramvajových výhybek

Stěžejním prvkem systému je řídicí modul MPC-MINI-EOV, který je určen pro instalaci do venkovní rozváděčové skříně současně s další elektrickou výzbrojí (napájecí zdroj, stykače, jištění, přepěťové ochrany apod.). Skříň s řídicím modulem nemusí být temperovaná a zpravidla se umísťuje na trakční stožár v blízkosti výhybky.

Nevyužité vstupy a výstupy řídicího modulu lze vyžít pro dálkové ovládání a sledování jiných technologií, například mazníků nebo trakčních odpojovačů.

Vlastnosti systému:

 • Autonomní funkce i bez dálkového dohledu.
 • Digitální měření teploty.
 • Tři libovolně nastavitelné pracovní režimy ovládání ohřevu (automatický, dálkový nebo místní).
 • Ovládání až 5 nezávislých topných větví (výhybek) jedním řídicím modulem (jinak se aplikuje jejich řetězení).
 • Sledovaní správné funkce až 5 topných větví (výhybek).
 • Nastavení sníženého výkonu ve vybraném teplotním rozsahu.
 • Dálkové blokování při překročení ¼ hod maxima.
 • Synchronizace spínání oblastí pro snížení soudobého příkonu.
 • Sekvenční spínání pro omezení výkonových špiček.
 • Možnost připojení srážkového snímače pro výrazné snížení spotřeby (intenzivní ohřev jen v době sněhových srážek).
 • Záznam historie funkce ohřevu, ovládání ohřevu a poruchových stavů.
 • Intuitivní servisní rozhraní s jednoduchým přenosem konfigurace při výměně modulu.
 • Dispečerský a servisní dálkový dohled se skupinovým ovládáním
 • Instalace technologie do skříně pro umístění na trakční stožár, příp. do zemní pilířové skříně (bez nutnosti temperování).

Základní technické parametry řídicího modulu MPC-MINI:

 • Napájecí napětí: 9-33 VDC
 • Příkonmax.: 4 W při 24 V
 • Krytí: IP 20
 • Rozměry modulu: 160 x 90 x 60 mm
 • Teplota prostředí: -20 až +70 °C
 • Izolace rozhraní: 4 kVAC
 • Montáž: DIN lišta 35 mm