POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna - PD - (DUR, DSP, PDS)

Typ: DUR, DSP, PDS
Investor: Statutární město Pardubice

Rekonstrukce Vinice – staré vojenské plovárny řeší rekonstrukci, rozvoj a zvýšení bezpečnosti této lokality. V rámci stavby bude upraven park Vinice – stará vojenská plovárna tak, aby tvořil volno-časovou a rekreační zónu pro obyvatele města Pardubic. Stavební práce budou zahrnovat úpravu parku, stavební úpravy a dostavbu zpevněných ploch, hřišť, obslužných a parkových komunikací. Stavebně upraveny, přistavěny a nastavěny budou objekty bývalé vojenské plovárny, loděnice, vodáckého zázemí, objekty dvou střelnic 25 a 50m, dále bude stavebně upravena, přistavěna a nastavěna bývalá kuželkárna na střelecké zázemí a lukostřeleckou-vzduchovkovou střelnici. Do lokality budou přivedeny inženýrské sítě.

Urbanisticky dojde k určitým změnám. Budova stávající kuželkárny bude nahrazena objektem zázemí střelců a objektem vzduchovkové a lukostřelecké střelnice. Tyto objekty jsou tvaru hranolu a jsou vzájemně propojeny chodbou umístěnou pod povrch terénu. Objekty střelnice 25 a 50 m budou obloženy cementotřískovými deskami a dřevem v kombinaci s povětrnosti odolnou ocelí, aby se zajistilo jednotné architektonické působení objektů. 

Objekt staré plovárny bude stavebně upraven tak, aby mu byla navrácena původní tvář s lehkým a citlivě provedeným nádechem moderní funkcionalistické architektury. Objekt vodácké klubovny bude přistavěn a nastavěn, celá stavba bude poté tvořit masu obklopující dvorek, jednotlivé části budou různých výšek, aby došlo k rozbití masivního působení stavby. Objekt vodáckého zázemí v inundačním území řeky dostane pouze novou sedlovou střechu při zachování původní výšky a stěny objektu budou uzpůsobeny pro plazivé rostliny, které budou vysazeny do upraveného okapového chodníku. Plazivé rostliny by měly časem pokrýt všechny stěny objektu a tím lépe splynout s okolní flórou.

Park bude opatřen novými zpevněnými plochami, chodníky a přístupovými komunikacemi. Dojde také ke stavebním úpravám volejbalového antukového hřiště, které bude opatřeno novým umělým povrchem a bude otočeno o 90°.

Vznikne zde také přírodní amfiteátr – přírodní tribuna a malá rozhledna ze stupně parku na inundační území. V inundačním území budou vytvořena opalovací a pikniková dřevěná mola či plata. Na břehu řeky Chrudimky vzniknou tři mola jako letní atrakce. Všechny objekty umístěné v inundačním území budou provedeny s důrazem na použití přírodních materiálů.

Stavba je tvořena následujícími stavebními objekty:

 • SO 001   Příprava území                                 
 • SO 101   Cyklostezka - hlavní trasa
 • SO 102   Páteřní parková komunikace
 • SO 103   Mlatové parkové komunikace I.
 • SO 104   Terasa plovárny a komunikace kolmé osy
 • SO 106   Přírodní chodníky
 • SO 107   Odstavné zpevněné plochy
 • SO 108   Mlatové parkové komunikace II.
 • SO 202   Povalové mostky
 • SO 203   Molo 1 - nábřežní terasa
 • SO 204   Molo 2 - loděnice
 • SO 205   Molo 3 - při vstupu do parku                
 • SO 301   Venkovní vodovod                   
 • SO 311   Čerpací stanice a výtlak odpadních vod
 • SO 312   Areálová splašková kanalizace
 • SO 316   Dešťová kanalizace v areálu        
 • SO 402   Areálové rozvody silnoproudu
 • SO 411   Veřejné osvětlení
 • SO 422   Areálové slaboproudé rozvody
 • SO 701   Objekt staré plovárny
 • SO 702   Objekt vodáckého zázemí
 • SO 703   Objekt vodácké klubovny
 • SO 704   Objekt zázemí střelců a lukostřelců
 • SO 705   Objekt vzduchovkové a lukostřel. střelnice, sklad agility
 • SO 706   Objekt střelnice 25 m
 • SO 707   Objekt střelnice 50 m včetně nové levé bariery
 • SO 708   Přírodní amfiteátr včetně vyhlídkových teras
 • SO 709   Rozhledna - posed
 • SO 710   Opalovací mola, pikniková plata
 • SO 711   Oplocení, úprava stávajícího oplocení
 • SO 801   Sadové úpravy
 • SO 901   Parkový mobiliář
 • SO 903   Volejbalové hřiště
 • SO 904   Ohniště