POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Přestupní terminál v Novém Bydžově

Typ: Dokumentace pro územní řízení; Dokumentace pro stavební povolení
Investor: Město Nový Bydžov

Výstavba vyvolala vybudování nové dešťové kanalizace s nutností řešení vsakování dešťových vod s předčištěním přes odlučovače ropných látek.

Dále bylo řešeno nové veřejné osvětlení, ochrana stávajících inženýrských sítí a demolici části železniční nakládkové rampy.

Bylo nutno navrhnout snesení koleje č. 7 a 5b a část koleje č. 5 až po budovu skladu stavební parcela č. 568. Snesené výhybky budou nahrazeny kolejovými poli. Bude nutno nahradit osvětlovací stožár.

Pro oddělení prostoru autobusového terminálu od kolejí bude vybudována protihluková pohltivá stěna.