POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Oprava krytů vozovky na Masarykově náměstí v Pardubicích

Investor: Pardubický kraj

Bylo přistoupeno k rozdělení jízdních pruhů ostrůvkem, změna povrchu komunikace snížila hlučnost dopravy, vymezení míst pro přecházení zvýšilo bezpečnost chodců.

Součástí díla bylo i bezbarierové řešení  autobusových zastávek a v celém prostoru bylo vyřešeno značení pro nevidomé.

Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení inženýrské činnosti.