POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

MŠ Křinec, Ke školce 340, Křinec – Tepelně energetická opatření

Typ: DSP; DPS; autorský dozor
Investor: Městys Křinec

Mezi původní plochou střechu, jejíž hydroizolační souvrství bylo ponecháno a nové sedlové střechy byla vložena tepelná izolace. Také došlo k eliminaci tepelných mostů mezi zateplovanými konstrukcemi. Zateplení objektu bylo provedeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS v síle 160 mm.  Jako izolant byla použita minerální vlna s kolmou orientací vláken.

Přínos stavebních úprav

Zateplení obvodových stěn přineslo velkou úsporu energie na vytápění, dále byla zastavena degradace obvodových konstrukcí, došlo k celkovému zlepšení kondice těchto stavebních konstrukcí, jejich odolnosti vůči povětrnostním vlivům, jednoznačně se také zlepšilo estetické působení stavby. Výrazně se také prodloužila životnost obvodového pláště budovy.

Výměna výplní otvorů přinesla také velkou úsporu energie na vytápění, uživatelský komfort, dále pak větší bezpečnost při užívání. Svým nezanedbatelným dílem přispěla ke zlepšení estetického působení stavby.

Zateplení mezistřešního prostoru opět přineslo velkou úsporu energie na vytápění.