POVOLEN DOWNLOAD

Modernizace páteřní silniční sítě Pardubického kraje

Předmětem dokumentace byla modernizace úseku silnice II/360 od dopravní značky s koncem obce Polička po hranici Jihomoravského kraje. Silnice je pokračováním spojnice mezi Pardubickým a Jihomoravským krajem, resp. s městem Nové Město na Moravě a spadá do páteřní silniční sítě Pardubického kraje.

V rámci stavby jsme provedli modernizaci vozovky, z části sanaci konstrukčních vrstev a v celém úseku byly zřízeny nové asfaltové vrstvy. Součástí stavby byla modernizace 2 mostů, výstavba okružní křižovatky v obci Korouhev, obnova autobusových zálivů a přemístění autobusových zastávek v obci Korouhev z důvodu výstavby okružní křižovatky, obnova propustků, reprofilace příkopů, obnova a nové umístění svodidel, obnova svislého a vodorovného dopravního značení a nasvětlení přechodů pro chodce. Součástí modernizace silnice bude i kácení stromů s následnou náhradní výsadbou.

Celková délka úseku je cca 7 019 m.