POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Mateřská škola Klubíčko, Grusova 448, Pardubice - Polabiny IV

Typ: DSP; DPS; autorský dozor
Investor: Statutární město Pardubice

Jedná se o pavilónový typ mateřských školek dle typového projektu. Objekt mateřské školy je rozčleněn do čtyř objektů spojených krytou komunikací:

  • 1) objekt dvoupodlažní budovy se čtyřmi odděleními
  • 2) objekt jednopodlažní bývalé jesle – nyní jedno oddělení
  • 3) objekt jednopodlažní bývalé jesle  – nyní jedno oddělení
  • 4) jednopodlažní  hospodářský pavilon

Jednotlivé pavilony jsou vesměs obdélníkového půdorysu zastřešené plochou střechou. Konstrukční systém je montovaný ze železobetonových prefabrikátů s výplňovým obvodovým zdivem. Pod celým areálem je tzv. technické podlaží s rozvody instalací technického zařízení budovy.

V rámci projektu byly navrženy dvě etapy:

  1. včetně výměny výplní stavebních otvorů a oprava a zateplení střechy.
  2. koupelen a vstupu do pavilonu J1 a J2, opravy koupelen v pavilonu MS a rekonstrukce výtahu, opravy nášlapných vrstev, maleb a obkladů, výměna dveří, drobné dispoziční úpravy v hernách apod. a provedeno uzavření lodžie pavilonu MS prosklenou hliníkovou stěnou.

V rámci stavby byla zrealizována celá I. etapa a částečně II. etapa.