Realizované projekty

Projekt: Rekonstrukce výhybky č.3 a související rekonstrukce výhybek č.1 a 2 v žst. Poříčany

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Projektová dokumentace řešila rekonstrukci výhybky č.3 na kolínském zhlaví v žst. Poříčany. Tato rekonstrukce zahrnovala vložení prototypu nové výhybky č.3 ve tvaru JU60 1:26,5- 2500, které zároveň vyvolalo posun kolejové spojky (výhybek č.1 a 2) a také mělo vliv na související technologická zařízení. Více


První
1 2 3 4 5