Realizované projekty

Výstavba PZS v km 74,730 trati Havlíčkův Brod – Rosice n. L.

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Projektová dokumentace řeší výstavbu přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného na úrovňovém křížení železnice a pozemní komunikace v km 74,713 trati Havlíčkův Brod – Rosice nad Labem. Více


Rekonstrukce trati Častolovice - Solnice

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Účelem stavby bylo provedení takových stavebních úprav, které zajistí zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu a zajistí další spolehlivé provozování železniční dopravy. Více


Přestupní terminál v Novém Bydžově

Investor: Město Nový Bydžov

Jednalo se o kompletní rekonstrukci ulice Dr. M. Horákové a ulice Vrchlického od křižovatky s třídou Čsl. armády po křižovatku s ulicí Dr. J. Baráka a vybudování přestupního terminálu pro autobusovou dopravu v prostoru stávajících drážních skladů na ploše mezi nádražní budovou a třídou Čsl. armády. Více


První
1 2 3 4 5
Poslední