Realizované projekty

Zřízení bezpečné trasy pro pěší v obci Sázava

Investor: Obec Sázava

Předmětem projektu bylo zřízení chodníku, místa pro přecházení a modernizace zastávky BUS u průtahu silnice II/315 v obci Sázava. V původním stavu využívali pěší k pohybu pouze okraje průtahové komunikace, což bylo velice nebezpečné vzhledem k intenzitám silničního provozu. Více


Výstavba PZS na přejezdu v km 2,140 trati Čáslav - Žleby

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Projektová dokumentace řešila výstavbu přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného na úrovňovém křížení železnice a pozemní komunikace v km 2,140 trati Čáslav - Žleby. Více


Dům s respitní péčí SIMEON Horní Jelení

Investor: SKP – CENTRUM

Projekt řešíl novostavbu domu pro poskytování respitní péče pro seniory - Domov Simeon. Respitní péčí se rozumí komplex služeb, jehož cílem je poskytnout podporu pečujícímu příp. rodině, která pečuje o osobu zdravotně postiženou nebo o seniora. Více


Projekt: Rekonstrukce mostu v km 46.640 trati Kácov - Světlá n.S.

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Projektová dokumentace řešila rekonstrukci mostu v km 46,640 trati Kácov – Světlá n.S.. Rekonstrukce železničního svršku, spodku, nástupiště, osvětlení nástupiště a přeložka kabelů byla vyvolána zdvihem mostní konstrukce a nevyhovujícím stavem těchto objektů. Více


První
1 2 3 4 5
Poslední