Realizované projekty

Rekonstrukce trati Častolovice - Solnice

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Účelem stavby bylo provedení takových stavebních úprav, které zajistí zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu a zajistí další spolehlivé provozování železniční dopravy. Více


Přestupní terminál v Novém Bydžově

Investor: Město Nový Bydžov

Jednalo se o kompletní rekonstrukci ulice Dr. M. Horákové a ulice Vrchlického od křižovatky s třídou Čsl. armády po křižovatku s ulicí Dr. J. Baráka a vybudování přestupního terminálu pro autobusovou dopravu v prostoru stávajících drážních skladů na ploše mezi nádražní budovou a třídou Čsl. armády. Více


Projekt: Rekonstrukce výhybky č.3 a související rekonstrukce výhybek č.1 a 2 v žst. Poříčany

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Projektová dokumentace řešila rekonstrukci výhybky č.3 na kolínském zhlaví v žst. Poříčany. Tato rekonstrukce zahrnovala vložení prototypu nové výhybky č.3 ve tvaru JU60 1:26,5- 2500, které zároveň vyvolalo posun kolejové spojky (výhybek č.1 a 2) a také mělo vliv na související technologická zařízení. Více


První
1 2 3