Realizované projekty

Výstavba PZS na přejezdu v km 2,140 trati Čáslav - Žleby

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Projektová dokumentace řešila výstavbu přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného na úrovňovém křížení železnice a pozemní komunikace v km 2,140 trati Čáslav - Žleby. Více


Dům s respitní péčí SIMEON Horní Jelení

Investor: SKP – CENTRUM

Projekt řešíl novostavbu domu pro poskytování respitní péče pro seniory - Domov Simeon. Respitní péčí se rozumí komplex služeb, jehož cílem je poskytnout podporu pečujícímu příp. rodině, která pečuje o osobu zdravotně postiženou nebo o seniora. Více


Projekt: Rekonstrukce mostu v km 46.640 trati Kácov - Světlá n.S.

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Projektová dokumentace řešila rekonstrukci mostu v km 46,640 trati Kácov – Světlá n.S.. Rekonstrukce železničního svršku, spodku, nástupiště, osvětlení nástupiště a přeložka kabelů byla vyvolána zdvihem mostní konstrukce a nevyhovujícím stavem těchto objektů. Více


Výstavba PZS v km 74,730 trati Havlíčkův Brod – Rosice n. L.

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Projektová dokumentace řeší výstavbu přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného na úrovňovém křížení železnice a pozemní komunikace v km 74,713 trati Havlíčkův Brod – Rosice nad Labem. Více


První
1 2 3
Poslední