Realizované projekty

Zřízení bezpečné trasy pro pěší v obci Sázava

Investor: Obec Sázava

Předmětem projektu bylo zřízení chodníku, místa pro přecházení a modernizace zastávky BUS u průtahu silnice II/315 v obci Sázava. V původním stavu využívali pěší k pohybu pouze okraje průtahové komunikace, což bylo velice nebezpečné vzhledem k intenzitám silničního provozu. Více


1 2 3
Poslední