Projekční skupina PRODIN

Kromě vlastní činnosti nabízí PRODIN široké portfolio projekčních služeb v oblasti vodohospodářských a plynárenských staveb prostřednictvím svých dceřiných společností MULTIAQUA s.r.o.FORGAS a.s., GON Hradec Králové a.s. a DRAWINGS s.r.o.

Multiaqua s.r.o.

Firma Multiaqua s.r.o. patří již mnoho let mezi významné společnosti v oblasti projektování vodohospodářských staveb. Od založení firmy je sledována vysoká kvalita poskytovaných služeb s kompletním servisem při přípravě, realizaci a dokončení staveb. Hlavními partnery jsou především vodohospodářské provozní organizace, města, obce, orgány státní správy, průmyslové podniky a obchodní řetězce. Společnost nabízí komplexní služby poradenské, projektové a inženýrské ve všech oborech vodního hospodářství.

Forgas a.s.

Firma Forgas a.s. byla založena v roce 2013. Základem jejího profesního a personálního obsazení jsou vysoce kvalifikovaní pracovníci, kteří dlouhá léta pracovali v projekčním oddělení firmy Plynostav-regulace plynu a.s. Pardubice. Hlavním předmětem činnosti firmy jsou kompletní služby v projektování a inženýringu staveb v oblasti energetiky a plynárenství. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří především firmy zabývající se těžbou, distribucí a skladováním zemního plynu.

GON Hradec Králové a.s.

Firma Gon a. s. poskytuje geodetické služby už 20 let. Základem jejího podnikání je poskytování geodetických služeb na špičkové úrovni. Firma nabízí práce v oboru inženýrské geodézie, jako jsou mapové podklady, vytyčování staveb zaměření skutečného provedení a další související práce. V oboru katastru nemovitostí provádí vytyčování hranic pozemků, geometrické plány a geodetické práce pro pozemkové úpravy.

DRAWINGS s.r.o.

Tato společnost je od roku 2016 novým členem projekční skupiny PRODIN. Vznikla jako následnická společnost ostravské firmy TDprojekt, a jako taková realizuje zejména projekty opravných prací a související geodetické činnosti v obvodu oblastních ředitelství Správy železnic v Ostravě a Olomouci.