O společnosti

Firma Prodin a.s. je projekční, inženýrská a konzultační společnost, která působí na trhu od roku 2002. Je to moderní, dynamická a komunikativní firma založená na úzké spolupráci s objednateli prací a na vstřícném jednání s orgány státní správy a samosprávy.

Naše společnost je stoprocentně vlastněna českým kapitálem. Zároveň firma vlastní projekční firmy Multiaqua Hradec Králové s.r.o., Forgas Pardubice a.s. a Gon a.s. Hradec Králové. Firma Prodin připravuje stavby dopravního a pozemního stavitelství. Vlastnictvím firem Multiaqua, Forgas a Gon rozšiřujeme předmět činnosti o přípravu staveb vodohospodářských, staveb v plynárenství a geodetickou činnost.

Při přípravě staveb realizujeme všechny stupně dokumentace a samozřejmostí je inženýrská činnost, včetně vyřízení příslušných povolení a rozhodnutí. Komplexnost služeb je doplněna přípravou a projednáním žádostí o dotace z různých dotačních titulů.

Uvnitř firmy je základem vstřícnost k zaměstnancům, kvalitní personální politika s vysokou firemní kulturou a obsazení pracovních pozic odborně vyspělými pracovníky, kteří zároveň přijali naší firemní kulturu a přístup k práci.

Významným milníkem společnosti Prodin a.s. je rok 2021, kdy se stává členem skupiny Ventio.