Naše služby

Provádíme projekty staveb kolejových, drážního zabezpečovacího zařízení, staveb silničních a staveb pozemních. Projektová inženýrská a konzultační činnost firmy zahrnuje projektové dokumentace ve všech stupních, včetně vyřízení příslušných povolení a rozhodnutí. Dále zpracováváme žádosti o dotace a příspěvky z národních a evropských dotačních programů.

Pro všechny objednatele:

Přípravné práce stavby

 • Předběžné studie proveditelnosti včetně inženýrské činnosti
 • Studie proveditelnosti včetně inženýrské činnosti
 • Územně technické studie včetně inženýrské činnosti
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti
 • Dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti
 • Dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti

Práce při realizaci stavby

 • Realizační dokumentace stavby
 • Autorský dozor
 • Technický dozor investora
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Bezpečnostní audit projektu

Dotační oblast

 • Zpracování a podání žádosti o dotaci nebo příspěvek z národních a evropských dotačních programů
 • Administrace a monitoring podpořené žádosti

Pro Správu železnic provádíme speciální stupně dokumentace:

Investiční příprava staveb

 • Záměr stavby včetně ekonomického hodnocení
 • Dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti
 • Projekt včetně inženýrské činnosti
 • Projektové souhrnné řešení
 • Dopracování projektového souhrnného řešení

 Neinvestiční příprava staveb

 • Záměr stavby včetně ekonomického hodnocení
 • Projekt včetně inženýrské činnosti

Příprava opravných prací

 • Jednostupňové projekty opravných prací včetně inženýrské činnosti