POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Projekt: Rekonstrukce mostu v km 46.640 trati Kácov - Světlá n.S.

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha
 • SO 01             Rekonstrukce mostu
 • SO 02.1          Železniční spodek
 • SO 02.2          Železniční svršek
 • SO 03             Nástupiště
 • SO 04             Osvětlení nástupiště
 • SO 05             Přeložky kabelů

Stavební činnost zahrnovala:

 1. Rekonstrukce mostu v km 46.640 trati Kácov - Světlá n.S.
 2. Rekonstrukci železničního svršku v km 46,532 00 - 46,691 00.
 3. Rekonstrukci železničního spodku v km 46,532 000– 46,633 182 a km 46,649 786– 46,691 000.
 4. Rekonstrukci železničních přechodů pro pěší v ev. km 46,449 a 46,663
 5. Rekonstrukci nástupiště a osvětlení nástupiště
 6. Přeložku kabelů

Účelem stavby bylo provedení takových stavebních prací, které zajistí zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu a zajistí bezpečnost a spolehlivé provozování železniční dopravy.