POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část - rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.

Termín stavby: 2014 - 2015

Místo stavby: KÚ Týniště nad Orlicí
Obec: Týniště nad Orlicí
Zhotovitel: PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Rozsah prací :

Účelem stavby bylo provedení takových stavebních úprav, které zlepší stávající nevyhovující stav nástupišť, výrazně zvýší komfort pro cestující veřejnost a zajistí spolehlivé provozování železniční dopravy a bezpečnost pohybu cestujících v prostoru železniční stanice. Bezbariérový přístup na nástupiště zajistí možnost využívat železniční dopravu cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace. V neposlední řadě došlo k velkému estetickému zhodnocení celého řešeného prostoru, zvýšila se kultura cestování, zatraktivnilo se využívání železniční dopravy pro cestující veřejnost.

V žst. byla zrekonstruována výpravní budova (objednatel ČD a.s. RSM Hradec Králové) a prostory přednádraží (objednatel Město Týniště nad Orlicí). Tyto stavby probíhali v předstihu, resp. současně s touto stavbou a vytvořili komplexní řešení celého prostoru u nádraží. Projekty obou akcí realizovala rovněž naše firma, včetně koordinací všech tří staveb.

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Adresa: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00

Organizační složka: Stavební správa východ
Adresa: Nerudova 1 772 58 Olomouc