POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Revitalizace vlečky, jeřábové dráhy a zpevněných ploch v areálu METRANS Česká Třebová

Typ: Dokumentace pro provedení stavby
Investor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Stavební činnost zahrnovala tyto stavební objekty a provozní soubory :

 • Příprava staveniště
 • Likvidace vodních ploch
 • Zabezpečovací zařízení
 • Sdělovací zařízení
 • Elektronická ochrana majetku
 • Kamerový systém
 • Trafostanice 22kV/400V
 • Úprava DŘT
 • Vjezdové závory - vrátnice
 • Rekonstrukci železničního svršku (v rámci stávajícího rozsahu areálu)
 • Elektrický ohřev výhybek
 • Trakční vedení a ukolejnění
 • Jeřábová dráha včetně hlubinného založení
 • Osvětlení v obvodu areálu
 • Zpevněné plochy + přeložku účelové komunikace
 • Technické zázemí s vrátnicí + zastřešení odbavovacího prostoru
 • Přípojka VN 22 kV
 • Rozvody elektro NN a VN
 • Úložné pasy pod kontejnery
 • Služební schodiště
 • Oplocení areálu