POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce trati Častolovice - Solnice

Typ: Dokumentace pro územní řízení – Přípravná dokumentace stavby
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Rozsah prací :

Projekt stavby zahrnoval tyto stavební činnosti:

  • Rekonstrukci zabezpečovacího zařízení
  • Rekonstrukci sdělovacího zařízení
  • Rekonstrukce železničního spodku
  • Rekonstrukci železničního svršku
  • Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 3
  • Zřízení nástupiště u přejezdu v km 14,947 (Solnice zastávka) včetně osvětlení
  • Rekonstrukce osvětlení v obvodu žst. Solnice
  • Demolice objektů
  • Inženýrská činnost spočívala v projednání projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení s dotčenými orgány státní správy, veřejnoprávními organizacemi dotčenými stavbou, s vlastníky stavebních pozemků, správci sítí, se složkami SŽDC s.o. a ČD a.s..