POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce nástupiště na zastávce Kostelec nad Orlicí město

Termín stavby: 2018

Údaje o stavbě

Název stavby: Rekonstrukce nástupiště na zastávce Kostelec nad Orlicí město
Místo stavby: KÚ Kostelec nad Orlicí
Obec: Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel: PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Rozsah prací :

Jednalo se o rekonstrukci stávajícího nástupiště zastávky s vazbou na rekonstrukci železničního svršku a spodku v přilehlé traťové koleji a rovněž výměnu konstrukce sousedícího železničního přejezdu v km 60,297. Součástí stavby bylo rovněž zřízení nového osvětlení nástupiště, informačního zařízení a orientačního systému na zastávce a zároveň instalace kamerového systému a elektronické zabezpečovací signalizace stávající budovy zastávky přispívající ke zvýšení bezpečnosti..

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Adresa: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00

Organizační složka: Stavební správa východ
Adresa: Nerudova 1 772 58 Olomouc