POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Projekt: Rekonstrukce výhybky č.3 a související rekonstrukce výhybek č.1 a 2 v žst. Poříčany

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Celkově stavební činnost v dotčeném úseku trati zahrnovala:

  • a)      rekonstrukci železničního spodku
  • b)      rekonstrukci železničního svršku
  • c)      rekonstrukci trakčního vedení
  • d)     rekonstrukci zabezpečovacího zařízení.
  • e)      rekonstrukci elektrického ohřevu výhybek
  • f)       ukolejnění kovových konstrukcí
  • g)      doplnění venkovního osvětlení
  • h)      přizpůsobení dálkového ovládání úsekových odpojovačů

Důvodem pro realizaci této stavby je špatný technický stav stávající výhybky č.3. Její nahrazení štíhlou výhybkou JU 60 1:26,5- 2500 přispělo k zvýšení  plynulosti a zrychlení železniční dopravy v tomto úseku koridorové trati. 

Začátek stavby : km 369,419;  konec stavby : km  371,113