POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Projekt: Rekonstrukce svršku VZO zkušebního centra VÚŽ od km 6,800 do km 13,170

Investor: Výzkumný ústav železniční a.s.

Stavební činnost zahrnovala:

  • a)    rekonstrukci železničního svršku velkého zkušebního okruhu v km 6,800 000–km 13,218 591
  • b)   regulace trakčního vedení, rekonstrukce ukolejnění.

Realizací stavby se zlepšily podmínky pro testování kolejových vozidel v areálu zkušebního centra VÚŽ v Cerhenicích.

Návrhové parametry:

Návrhová rychlost  V = 210 km/h (pro klasická vozidla)
Vk = 230 km/h (pro vozidla s naklápěcí skříní)