POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Oprava nástupiště a zastávky Bakov nad Jizerou město

Typ: Projekt
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., OŘ Hradec Králové
  • SO 01 Objekt zastávky
  • SO 02 Nástupiště
  • SO 03 Osvětlení nástupiště

Stavební činnost v dotčeném úseku trati zahrnovala:

  • a)      Opravu objektu zastávky
  • b)      Opravu nástupiště dl. 175m
  • c)      Opravu osvětlení nástupiště

Důvodem pro realizaci této stavby byl nevyhovující stav objektu zastávky a nástupiště. Oprava přispěla ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy, snížení nákladů na údržbu a podstatnému zvýšení komfortu pro cestující.

Začátek stavby: km 83,437 650,  konec stavby: km 83,638 470. tratiPraha Vysočany - Turnov