Rekonstrukce železničního přejezdu PZS v km 19,503 trati Heřmanův Městec - Moravany

Typ: Přípravná dokumentace

Křížení bylo původně zabezpečeno výstražnými kříži. Nově bylo navrženo PZS 3SBL podle ČSN 34 2650 ed2, umístěné v novém technologickém domku u přejezdu. Jako prostředek spolupůsobení železničního vozidla a PZS byly navrženy počítače náprav. Signalizace stavu PZS strojvedoucímu železničního vozidla byla navržena prostřednictvím přejezdníků, signalizace stavu PZS řidičům vozidel na pozemní komunikaci byla navržena prostřednictvím výstražníků s pozitivní signalizací. Napájení PZS bylo navrženo novou přípojkou.  Součástí stavby byla kabelizace pro PZS a pro přípojky. Současně s výstavbou nového světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení byla navržena oprava krytu vozovky. Při přípravě stavby bylo mimo jiné projednána změna způsobu zabezpečení přejezdu s Drážním úřadem Praha

Účelem dokumentace bylo navržení provedení takových úpravy, které zajistí bezpečné a spolehlivé provozování drážní dopravy a bezpečné provozování silniční dopravy.